Angličtina a Anglie s Adélou

Ochrana osobních údajů

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů a zasíláním informací, e-booků a dárků a obchodních sdělení. Svůj souhlas mohu kdykoliv snadno odvolat.

Ochrana osobních údajů

Chráním vaše data a zavazuji se, že je nepředám třetí straně. Při jejich zpracování 
postupuji v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zákonem č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie (nařízení GDPR).

Kdo vaše data zpracovává?

Adéla Kubešová

tel. 774307103
e-mail: hello@adelakubesova.cz

Jaká data a proč je o vás uchovávám?

Ta, která mi poskytnete. Především jméno a e-mailovou adresu, v případě objednávky kurzu také fakturační adresu. Dále se v systému zpracovávají data o vaší aktivitě, otevíraných mailech a odkazech.

Využívám aplikaci Smart emailing (k zasílání informací a obchodních sdělení).

Jak dlouho vaše data uchovávám?

Tak dlouho, jak mi to dovolíte (do odhlášení se z odběru nebo odvolání souhlasu se zpracováním dat). Pro marketingové účely data zpracovávám po dobu pěti let od udělení souhlasu.

Odvolání souhlasu

Souhlas se zpracováním údajů lze kdykoliv odvolat. Na konci každého mailu je k tomu účelu určené tlačítko odhlásit se z odběru. Také mě můžete kdykoliv kontaktovat na e-mailu hello@adelakubesova.cz a já váš e-mail vyřadím z databáze a vymažu veškerá data.